راههای مراقبت از هد و جلوگیری از هد گرفتگی کدامند؟
topicon
ContactUs
راههای مراقبت از هد و جلوگیری از هد گرفتگی کدامند؟

راهنمای مراقبت از هد و افزایش طول عمر آن:

هد چاپگر یکی از مهمترین مولفه های دستگاه چاپ می باشد که اغلب نادیده گرفته میشود. تجربه نشان داده است که بسیاری از مسائل کیفیت چاپ نتیجه مستقیم از مراقبت نامناسب هد و نگهداری آن می باشد. همچنین آمار نشان می دهد که تعمیر و نگهداری منظم می تواند طول عمر هد چاپگر را تا 80% افزایش هد.

به حداکثر رساندن عمر هد چاپگر باعث کاهش هزینه های جایگزینی هد و بهره وری را افزایش می دهد. با این حال، با نصب مناسب، توجه دقیق و تعمیر و نگهداری، شما می توانید عمر مفید یک هد چاپگر را به حداکثر برسانید.

دستورالعمل های عمومی هد:

زمانی که میخواهید هد خود را جابجا کنید، حتما به کتابچه راهنمای تعمیر و نگهداری چاپگر خود نگاهی بیاندازید.

مراحل زیر می تواند عمر مفید هد چاپگر شما را به حداکثر برساند:

  1. مطمئن شوید که مقاومت هد جایگزین شده با تنظیمات هد مغایرت نداشته باشد.
  2. تمام اقدامات احتیاطی الکترواستاتیکی ESD باید در هنگام نصب و یا ارائه خدمات هد دنبال شود.
  3. تمیز کردن هد چاپگر با محلول مربوط به محصول قبل از شروع چاپ
  4. انتخاب جوهر مصرفی مناسب با PL و Frequency سازگار با هد ها

عواملی که منجر به خرابی زودرس هد می شوند:

عوامل متعددی در نارسایی زودرس یک هد وجود دارد. اطلاعات زیر این عوامل را شناسایی و چند راه حل ممکن توصیه شده توسط تولید کنندگان را فراهم میکند.

الف) کثیف بودن مدیای چاپ

کثیف بودن مدیاها باعث آسیب دیدن پوشش زیرین هد و در نتیجه خراش پیدا کردن و خرابی هد می شود.

ب) زنگ زدگی

موادی که در تماس با عناصر هد هستند می توانند باعث زنگ زدگی و خرابی هد شوند برای مثال مصرف مدیا های تایید نشده که با مواد شیمیایی و نامناسب پوشش داده شده اند باعث زنگ زدگی پوشش محافظ هد می شوند.

نکته: قبل از چاپ تمامی سطوح هد را با محلول مناسب هد و ابزار پاک کننده کاملا تمیز کنید.

ج) تخلیه الکترواستاتیکی (ESD)

تخلیه الکترواستاتیکی می تواند مدارهای الکترونیکی داخلی هد چاپگر را آسیب بزند.

این را میتوان با دست زدن به هد یا از طریق پخش شدگی رنگ روی مدیا فهمید.

توصیه: راهنمای کاربر چاپگر خود را برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی پیشگیری ESD هنگام مدیریت هد چاپگر مشاهده نمایید.

نکته: وصل کردن سیم Earth و UPS به دستگاه باعث جلوگیری از خرابی هد از طریق تخلیه الکترواستاتیکی
می شود.

د) جوهر مصرفی:

نوع جوهر مصرفی شما میتواند در طول عمر هد تاثیر بسزایی داشته باشد.

برخی از جوهر ها به دلیل وجود مواد شیمیایی زیاد در آنها، باعث هد گرفتگی و کاهش طول عمر هد مصرفی میگردد.

نکته: حدالامکان از جوهر هایی که پایه گیاهی دارند استفاده نمایید. مانند : جوهر های Circo Color

 


عضویت در خبرنامه
ADS
.RAHA GOSTARAN CO